Värmepump

Välj dygn:
2023-09-30

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 15.0 8.320.9
BrineUt15.8 4.6 21.6
Framledning29.4 24.530.7
Hetgas23.7 23.188.2
KaminIn21.3 21.021.3
KaminUt21.4 21.221.4
Rökgas16.9 14.917.6
Tank37.0 34.349.5
Utomhus8.5 8.515.1
El (kW)1.8 1.07.7
Mätt:2023-09-30 01:40:05