Värmepump

Välj dygn:
2023-09-22

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 16.6 8.821.4
BrineUt16.9 4.7 21.8
Framledning25.4 24.829.8
Hetgas23.1 22.388.6
KaminIn21.4 21.121.4
KaminUt21.6 21.421.6
Rökgas17.6 16.917.8
Tank37.9 32.849.4
Utomhus15.4 11.316.6
El (kW)1.2 0.98.0
Mätt:2023-09-22 21:25:03